„Hiszek benne, hogy eljön az idő, mikor az álom és a valóság, ez a két, látszatra oly nagyon ellentétes állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben…” /A Breton/

 Munkáim az emlékezés dinamikájával, a hétköznapi szituációk folyamatos átértelmezésével foglalkoznak. Hangsúly kap bennük a véletlen, mely egy adott térbe és időbe rendez látszólag távoli elemeket. A képek álomszerűvé, egyben személyessé is válnak, megjelenítve az emlékező én szubjektumát. A dinamikus emlékezet szabadon szelektál, ez által állít össze egy új fiktív narratív világot úgy, mint a szürrealizmusban.

A fotómontázs és a kollázs jellemzően szabad asszociatív műfaján túl további folyamatos inspirációs forrást jelentett számomra a motívumkezelés és az anyaghasználat. Az így megszülető művek gyakran hangsúlyozottan személyes, illetve ironikus módon reflektálnak a közép-európai léthelyzetekre.

Munkáim a jelen környezetemben történt aktuális hírek képeiből indulnak ki. Ezekre festem rá az általam gyűjtött fotók szereplőit, ily módon átírva a valós hírt fiktív narratív szituációkká a kollázs révén. A dinamikus emlékezetnek, a valós / nem valós, valamint a megélt / nem megélt ütköztetésének és véletlenszerű összeállításának nagy szerepe volt a kompozíciók megalkotásában. Ezzel reflektálok a sajtóra is, hiszen én is megalkotom a saját sajtószabadságom a képeimen keresztül .

A párhuzamos és ellentétes idősíkok vizuális úton, a fotó-film áttetsző rétegein keresztül találkoznak, hasonló módon, mint a palimpszesztnél. Így válnak a kollázs munkák a rétegek összemosódása által létrehozott fiktív képekké, társadalmi létünk összegzőivé.

„I believe in the future resolution of these two states, dream and reality, which are seemingly so contradictory, into a kind of absolute reality, a surreality, if one may so speak.”/A Breton/

My works are depicting the dinamism of remembrance and cpntinuously reinterpretating everyday situations. I emphasize the incidence, which composes seemingly distant elements into one given space and time. Representing the reminiscent ego, the images becoming dreamlike and personal also.

The dynamic memory selects freely – composing a new, fictional narrative world, like in the surrealism. Beyond the free association what photomontage and collage can give, my continuous source of inspiration were motifs and material.Works come into being this way are reflecting Central European situations with a studiously personal and ironic manner.

My works start from the images of news coming from my actual surroundings.Then I paint the protagonists of photos I have collected onto this layer to rewrite the real news into fictional narrative situations by the collage technique. The dynamic memory, while confronting and composing the real/unreal, the experience/non-experience, had a significant role in creating these works.During this process I reflect to the press also, because I can create my own liberty of press in my works.

Parallel and reverse timehorizons meet in a visual way, within the transparent layers of the photo-film just like in the ancient palimpsestus. By montageing the layers, collage works become fictional images, summary of our social existence.